Kỳ 3: Kỹ thuật “ngoáy” và cách áp dụng skimming, scanning để viết blog

Heyzo, chào bạn. Lại là Duy đây. Đọc serie viết blog dành cho người “lười”: Kỳ 1: Tập viết blog theo kiểu “free style” như thế nào? Kỳ 2: Muốn viết blog nhưng lại lười. Giờ phải làm sao? Kỳ 3: Kỹ thuật “ngoáy” và cách áp dụng skimming, scanning để viết blog … Đọc tiếp bài này