Tag Archive

Tag Archives for " sharepoint app development "

SHAREPOINT RICH TEXT EDITOR JQUERY PLUGIN

SharePoint hỗ trợ sẵn rich text editor cho các ô nhập text, tuy nhiên khi bạn customize default SharePoint List Forms (new form, edit form, display form) thì bạn sẽ phải dùng SharePoint Rich Text Editor jQuery Plugin. Tại sao nên dùng jQuery plugin này? HTML chỉ hỗ trợ cho bạn textarea để nhập nhiều […]

Đọc tiếp luôn