Tag Archive

Tag Archives for " SharePoint "

SHAREPOINT RICH TEXT EDITOR JQUERY PLUGIN

SharePoint hỗ trợ sẵn rich text editor cho các ô nhập text, tuy nhiên khi bạn customize default SharePoint List Forms (new form, edit form, display form) thì bạn sẽ phải dùng SharePoint Rich Text Editor jQuery Plugin. Tại sao nên dùng jQuery plugin này? HTML chỉ hỗ trợ cho bạn textarea để nhập nhiều […]

Đọc tiếp luôn

Context object trong SharePoint 2013

Khi lập trình SharePoint bằng Javascript, bạn sẽ dễ dàng truy xuất các thông tin cần thiết dựa vào 2 context object sau: ctx _spPageContextInfo Đối tượng ctx Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích từ đối tượng này. Tuy nhiên, không phải trang nào cũng truy xuất được nó. Đối tượng […]

Đọc tiếp luôn