Những hạn chế trong App Web so với Host Web

Khi tiếp cận với lập trình SharePoint app (từ giữa 2015 trở đi Microsoft gọi app là SharePoint add-in. Trong các bài liên quan đến SharePoint add-in mình sẽ vẫn gọi là app), bạn sẽ thấy khi deploy app sẽ xuất hiện App Web.

App Web là gì?

App web chính là site chứa các components của riêng app đó.

Những hạn chế trong App Web

Các hạn chế của App Web là có “ý đồ” của Microsoft design chứ không phải là bugs. Có 3 tính năng bị hạn chế, đó là:

  • App Web site template
  • App Master Page (app.master)
  • AppLockdown feature

Ví dụ, bạn sẽ không sử dụng SharePoint Designer với App Web. Thứ hai, bạn sẽ không thấy App Web trong Site Contents khi đang ở Host Web. Thứ 3, trong App Web bạn sẽ không tìm thấy Site Settings hoặc List Settings. Trong các buổi conference về SharePoint, Microsoft cũng đã nói về điều này. Họ không muốn end-users bị hiểu lầm khi tương tác với SharePoint App và cũng không muốn end-users thao tác lung tung. Và cuối cùng, trong Host Web cũng không có navigation.

Giải pháp nào thay thế các giới hạn trên?

Có 1 giải pháp duy nhất là chúng ta sẽ tự code khi gặp bất kỳ giới hạn nào mà Host Web không có sẵn. Đặc biệt là navigation.

Hẹn gặp lại bạn ở bài viết sau tại website vothanhduy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *