Bài 10: Quản lý chuyên mục và bài viết

👉 Khóa học online “Làm website WordPress trong 7h” mới nhất 2019 do tôi hướng dẫn tại: https://kt.city/wordpress/

——————————–

▶️ Bài 1 – Tổng quan về WordPress

▶️ Bài 2 – Mô hình ngôi nhà và các khái niệm về web

▶️ Bài 3 – Tiêu chí để chọn nhà cung cấp hosting, domain chất lượng

▶️ Bài 4 – Hướng dẫn mua tên miền, hosting

▶️ Bài 5 – Trỏ DNS tên miền về hosting

▶️ Bài 6 – Cấu hình hosting để tối ưu cho WordPress

▶️ Bài 7 – Cài đặt WordPress

▶️ Bài 8 – Cài đặt giao diện cho website

▶️ Bài 9 – Các thành phần cơ bản trên website

▶️ Bài 10 – Quản lý chuyên mục và bài viết

▶️ Bài 11 – Quản lý trang

▶️ Bài 12 – Quản lý menu

▶️ Bài 13 – Quản lý bình luận

▶️ Bài 14 – Quản lý thành viên

▶️ Bài 15 – Hướng dẫn các thiết lập cơ bản

▶️ Bài 16 – Cài đặt plugin

▶️ Bài 17 – Cấu hình widget

▶️ Bài 18 – Tổng kết

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?