Bài 10: Các tính năng automation

👉 Đăng ký Harafunnel miễn phí 100% tại: https://vothanhduy.com/chatbot/harafunnel

👉 Khóa học online “Làm website WordPress trong 7h” mới nhất 2019 do tôi hướng dẫn tại: https://kt.city/wordpress

▶️ Bài 1: Giới thiệu

▶️ Bài 2: Đăng ký tài khoản

▶️ Bài 3: Các cấu hình cơ bản

▶️ Bài 4: Quản lý khách hàng

▶️ Bài 5: Quản lý inbox fanpage

▶️ Bài 6: Tự động trả lời bình luận fanpage

▶️ Bài 7: Cài đặt LiveChat vào website

▶️ Bài 8: Tạo messenger code

▶️ Bài 9: Gửi tin nhắn hàng loạt

▶️ Bài 10: Các tính năng automation

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?