Giới thiệu về series tự học Javascript

  • Chào mừng các bạn đến với series các bài học về Javascript (cơ bản và nâng cao) tại vothanhduy.com
  • Javascript là 1 trong 3 thứ (trong đó có HTML, CSS, và Javascript) mà bạn cần biết để trở thành 1 lập trình viên web. Nếu bạn là người mới học lập trình nói riêng và ngành CNTT (Công Nghệ Thông Tin) nói riêng thì khi bạn đặt câu hỏi: Học lập trình nên bắt đầu từ đâu? Bạn cũng sẽ nhận được câu trả lời quen thuộc là: HTML, CSS và Javascript.
  • Javascript là một ngôn ngữ kịch bản ở phía client (còn gọi là client side scripting language) và được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. Trong loạt bài hướng dẫn tự học về Javascript, bạn sẽ nắm được những kiến thức cô đọng và ngắn gọn nhất về Javascript. Đồng thời, ngoài những đoạn code ví dụ trong mỗi bài, bạn có thể thực hành ngay qua các ví dụ trực tiếp trên web mà không cần cài đặt bất kỳ thứ gì khác trên máy tính. Việc của bạn chỉ học và học thôi.

Sau đây là lộ trình học Javascript dành cho người mới bắt đầu – bao gồm 42 bài viết và ví dụ:

Bài 1: Tổng quan về Javascript
Bài 2: Gắn Javascript vào HTML Page
Bài 3: Javascript Output
Bài 4: Cú pháp của Javascript
Bài 5: Statements
Bài 6: Comments
Bài 7: Variables
Bài 8: Operators
Bài 9: Arithmetic
Bài 10: Assignment
Bài 11: Data Types
Bài 12: Functions
Bài 13: Objects
Bài 14: Scope
Bài 15: Events
Bài 16: Strings
Bài 17: String Methods
Bài 18: Numbers
Bài 19: Number Methods
Bài 20: Math
Bài 21: Random
Bài 22: Dates
Bài 23: Date Formats
Bài 24: Date Methods
Bài 25: Arrays
Bài 26: Arrays Methods
Bài 27: Sorting Arrays
Bài 28: Booleans
Bài 29: Comparison và Logical Operators
Bài 30: Biểu thức if else
Bài 31: Biểu thức switch
Bài 32: Vòng lặp for
Bài 33: Vòng lặp while
Bài 34: Break và Continue
Bài 35: Type Conversion
Bài 36: Errors
Bài 37: Debugging
Bài 38: Use Strict
Bài 39: Coding Conventions
Bài 40: Best Practices
Bài 41: Common Mistakes
Bài 42: Reserved Words

Sau khi bạn đã nắm kiến thức cơ bản về Javascript, lộ trình tiếp theo là bạn tiếp tục với các bài viết nâng cao.
Các ý kiến về series này, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé.

Cám ơn bạn đã quan tâm và hãy chia sẻ bài viết này!

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments