Giới thiệu series tự học PHP

  • Chào mừng các bạn đến với series các bài học về PHP (cơ bản và nâng cao) tại vothanhduy.com
  • PHP là một trong các ngôn ngữ lập trình ở phía server phổ biến nhất thế giới. Đồng thời, PHP là ngôn ngữ lập trình được dạy chính trong các trường đại học tại Việt Nam. Vì tính phổ biến và thông dụng của PHP mà các cơ hội mở ra cho lập trình viên PHP rất nhiều ngay tại Việt Nam và cũng như trên thế giới.
  • Nếu các bạn đã biết bộ 3 “món ăn tinh thần” trong lập trình web là HTML, CSS và Javascript thì bước tiếp theo là bạn cần biết thêm về 1 ngôn ngữ lập trình ở phía server. Sự kết hợp của HTML, CSS, Javascript và PHP sẽ giúp bạn xây dựng hoàn thiện một website nói chung hay một hệ thống chuyên nghiệp nào nó dựa trên nền tảng web như quản lý nhân sự, chấm công, tính tiền lương, xin nghỉ phép,… và các quy trình nghiệp vụ phức tạp ngay trên nền web.
  • Một lời khuyên nho nhỏ trước khi học PHP là bạn phải biết qua HTML, CSS và Javascript. Học thêm Javascript tại đây.

Cuối cùng, đây là lộ trình khuyến khích bạn sử dụng tài nguyên về PHP trên website này:

Bài 1: Tổng quan về PHP 5
Bài 2: Cài đặt
Bài 3: Cú pháp
Bài 4: Biến
Bài 5: echo
Bài 6: Kiểu dữ liệu
Bài 7: Strings
Bài 8: Constants
Bài 9: Toán tử
Bài 10: Biểu thức if else
Bài 11: Biểu thức switch
Bài 12: Vòng lặp while
Bài 13: Vòng lặp for
Bài 14: Functions
Bài 15: Mảng

Các ý kiến về series này, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé.

Cám ơn bạn đã quan tâm và hãy chia sẻ bài viết này!

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments