Earnings Disclaimer

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng chúng tôi trình bày chính xác tất cả các sản phẩm và dịch vụ được đánh giá trên trang web này cũng như tiềm năng kiếm tiền của chúng, nhưng cần lưu ý rằng thu nhập và báo cáo thu nhập được báo cáo do VoThanhDuy.com và các nhà quảng cáo/nhà tài trợ của trang web này lập là Ước tính duy nhất của chúng tôi mà bạn nghĩ rằng bạn có thể kiếm được.

Không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được các mức thu nhập này, và bạn chấp nhận rủi ro rằng thu nhập và báo cáo thu nhập sẽ khác nhau giữa các cá nhân.

Như với bất kỳ doanh nghiệp nào, kết quả của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào trình độ cá nhân, kinh nghiệm kinh doanh, chuyên môn và mức độ yêu cầu của bạn.

Không có gì đảm bảo về mức độ thành công mà bạn có thể trải nghiệm.

Lời chứng thực và ví dụ được sử dụng là kết quả đặc biệt, không dành cho người mua bình thường sử dụng và không đại diện hay đảm bảo rằng bất kỳ ai cũng sẽ đạt được kết quả tương tự hoặc tương tự.

Thành công của mọi người phụ thuộc vào nền tảng, sự cống hiến, mong muốn và động lực của anh ta.

Không có gì đảm bảo rằng các ví dụ về thu nhập trong quá khứ sẽ được lặp lại trong tương lai. Chúng tôi không thể đảm bảo kết quả và/hoặc thành công trong tương lai của bạn.

Có rất nhiều rủi ro chưa biết trong kinh doanh và trên Internet mà chúng ta không thể lường trước được, điều này có thể làm giảm kết quả của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình, không phải chúng tôi.

Việc sử dụng thông tin, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi là tùy ý của bạn và bạn đồng ý rằng VoThanhDuy.com và các nhà quảng cáo/nhà tài trợ của trang web này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý.

Đối với bất kỳ thành công hay thất bại nào của doanh nghiệp bạn liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc mua và sử dụng thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi xem xét hoặc quảng cáo trên trang web này.