Disclaimer

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại duy.vo@outlook.com.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi được tạo với sự trợ giúp của Trình tạo tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với VoThanhDuy.com

Tất cả thông tin trên trang web này – https://vothanhduy.com – được công bố với thiện chí và chỉ nhằm mục đích thông tin chung. VoThanhDuy.com không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và độ chính xác của những thông tin này.

Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (VoThanhDuy.com), đều do bạn tự chịu rủi ro. VoThanhDuy.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài đó.

Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức, nhưng chúng tôi không kiểm soát nội dung và bản chất của các trang web này.

Các liên kết này đến các trang web khác không ngụ ý đề xuất cho tất cả nội dung được tìm thấy trên các trang web này.

Chủ sở hữu và nội dung trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa một liên kết có thể đã bị ‘xấu’.

Cũng xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các điều khoản và chính sách bảo mật khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Vui lòng đảm bảo kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của các trang web này cũng như “Điều khoản dịch vụ” của họ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Sự chấp thuận

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Cập nhật

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng rõ ràng tại đây.