Tìm hiểu Widget & Menu & Customize

Widget và Menu là 2 thành phần nội dung quan trọng trong WordPress, bên cạnh post/ page, category/ tag. Widget – Menu và Customize đều nằm trong mục Appearance trong WP Dashboard. Widget: các phần … Đọc tiếp

Static Page & Blog Page

Như đã nói ở topic trước, Page là loại nội dung ‘tĩnh’ trên WordPress. Tất nhiên nó chỉ là tương đối. Trước kia, WordPress chỉ là blog platform – nền tảng dành cho viết blog, … Đọc tiếp

Tạo & Quản lý Users trong WordPress

WordPress tích hợp tính năng quản lý User cơ bản, cho phép mỗi User với quyền nhất định để truy cập WP dashboard ở những khu vực nhất định, cũng như các quyền hạn cụ … Đọc tiếp

WordPress Settings

Settings là phần cấu hình tổng quát mọi thông tin của WordPress, đây cũng là phần chúng ta cần thiết lập ngay khi bắt đầu xây dựng Websites. Trong Menu Settings, ngoài các tính năng … Đọc tiếp

WordPress – Tools

Mục Tools trong Dashboard chứa các công cụ cần thiết cho WordPress, bao gồm công cụ Nhập – Xuất dữ liệu (Import, Export) và đặc biệt là mục Site Health (Kiểm tra hệ thống) hiển … Đọc tiếp

DMCA.com Protection Status